Ceník služeb

ORDINACE HAVELSKÝ TRH, HAVELSKÁ 14 (PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO)

Zdravotní péče hrazená zdravotními pojišťovnami:

 • alergologické, imunologické, neurologické či interní vstupní klinické i kontrolní vyšetření klientů všech zdravotních pojišťoven:

vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění

 • alergologické, imunologické, neurologické či interní klinické vyšetření, vstupní i kontrolní klientů bez zdravotního pojištění v ČR:

1000,- až 2500,- Kč

Administrativní roční poplatek za poskytované nadstandardní služby:

 • Úhrada, pokrývající m.j. zajištění termínů k imunologickému, alergologickému, neurologickému či internímu vyšetření na konkrétní čas, zasílání upozornění na termín návštěvy, zasílání či kopírování výsledků. Platí vždy následujících 12 měsíců. Netýká se sponzorů a dárců, podporujících naše zdravotnické zařízení:

500,- Kč / rok

Administrativní úkony vyžadované pacientem:

 • Zvláště vypracování zprávy pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu, apod.:

500 – 1000,- Kč

Konzultace nad rámec informací a služeb poskytovaných pacientům podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – nevykazované zdravotním pojišťovnám:

 • Soukromá konzultace zdravotních problémů mimo základní odbornosti, vycházející z celostního, holistického přístupu – např. dopady stresu, bolesti hlavy, chronické infekce, ad.:

1000 – 2500,- Kč

Psychosomatická konzultace – nad rámec informací a služeb poskytovaných pacientům podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – nevykazované zdravotním pojišťovnám:

 • s maximálním osobním nasazením, s podrobným rozborem souvislostí. Konzultace vychází ze zásad psychosomatické medicíny, s využitím Bachovy květové terapie; délka konzultace obvykle 60 – 90 min.:

2500,- Kč

Konzultace s aplikací akupunktury:

 • obvykle po ordinačních hodinách. Aplikace tradiční čínské akupunktury a ušní akupunktury a dalších postupů přírodní léčby s podrobným rozborem souvislostí nemoci; délka trvání 45-60 min.:

2500,- Kč

Rezervace expresního termínu:

 • Úhrada za zajištění a poskytnutí přednostního termínu mimo ordinační hodiny k imunologickému, alergologickému či neurologickému vyšetření:

2500,- Kč

Test intolerance potravin:

 • IgG plus Food Hypersensitivity KOMPLEX test 232 – krevní vyšetření protilátek IgG4 na potravinové intolerance na 232 potravin a následné související dietetické a imunologické poradenství:

18500,- Kč

Test na alergie – potravin, pyly, roztoči, zvířata, ad.:

 • 112/51 ImmunoCAP® ISAC – zahrnuje krevní vyšetření na 112 specifických protilátek třídy IgE proti 51 zdrojů alergií a následné hodnocení a související alergologické poradenství:

8500,- Kč

Balíček obou testů: (sleva 2 000,- Kč!):

 • 112/51 ImmunoCAP® ISAC + test potravinové intolerance IgG plus Food Hypersensitivity KOMPLEX test 232 – zahrnuje krevní vyšetření na 112 specifických protilátek třídy IgE proti 51 zdrojů alergií + krevní vyšetření na intolerance na 232 potravin a následné hodnocení a související alergologické, imunologické a dietetické poradenství lékaře:

25000,- Kč

Ceník je platný od 1.5.2016 do odvolání. Ceny event. dalších služeb jsou k dispozici na vyžádání.
V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na náš personál.
čís. účtu: 187946348/0300

ORDINACE POLIKLINIKA MALEŠICE PLAŇANSKÁ (PRAHA 10 – MALEŠICE)

Zdravotní péče hrazená zdravotními pojišťovnami:

 • Neurologické či alergologické a imunologické vstupní klinické i kontrolní vyšetření klientů všech zdravotních pojišťoven:

vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění

 • Neurologické či alergologické a imunologické vstupní klinické i kontrolní vyšetření u klientů bez zdravotního pojištění v ČR:

1000 – 2500,- Kč

Rezervace expresního termínu:

 • Úhrada za zajištění a poskytnutí přednostního termínu mimo ordinační hodiny k imunologickému, alergologickému či neurologickému vyšetření:

2500,- Kč

Administrativní úkony vyžadované pacientem:

 • Zvláště vypracování zprávy pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu, apod.:

500 – 1000,- Kč

Konzultace nad rámec informací a služeb poskytovaných pacientům podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – nevykazované zdravotním pojišťovnám:

 • Soukromá konzultace zdravotních problémů mimo základní odbornosti, vycházející z celostního, holistického přístupu – např. dopady stresu, bolesti hlavy, chronické infekce, ad.:

1000 – 2500,- Kč

Použití jednorázové i.v. kanyly při aplikaci infuzí:

30,- Kč

Konzultace s aplikací akupunktury:

 • obvykle po ordinačních hodinách. Aplikace tradiční čínské akupunktury a ušní akupunktury a dalších postupů přírodní léčby s podrobným rozborem souvislostí nemoci; délka trvání 45-60 min.:

300,- Kč

Aplikace GUNA MD Injekcí:

 • Fyziologická regulační medicína (FRM) je inovativní lékařské odvětví představující moderní integraci klasické medicíny s přírodní medicínou, založené na nejnovějších poznatcích v oblasti molekulární biologie, kvantové fyziky a především psycho-neuro-endokrinno-imunologie:

1 amp.: 150,- Kč
Aplikace: 150,- Kč

Aplikace infuzí vitaminu C:

 • Slouží pro dosažení preventivních a léčivých účinků vitaminu C. Vhodné zvláště u osob zvýšeně ohrožených stresem, záněty a s nimi souvisejícími chorobnými procesy, kdy je potřeba dosáhnout vyšší koncentrace vit. C v organismu, což je možné pouze při nitrožilním podání infuze se 7,5 – 15 gramy:

1 infuze 7,5 g: 800,- Kč
1 infuze 15 g: 1500,- Kč

Ceník je platný od 1.5.2016 do odvolání. Ceny event. dalších služeb jsou k dispozici na vyžádání.
V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na náš personál.
čís. účtu: 187946348/0300


poradna-imonologie.jpg expresni-objednani.jpg poradna-neurologie.jpg