Doplňující postupy

V Centru klinické imunologie využíváme ve prospěch svých pacientů tradiční, přírodní i nejnovější, progresivní léčebné postupy. Patří k nim využití akupunktury a orientálních léčivých hub, infuze vitaminu C, aplikace přípravků Guna a také systémová enzymoterapie, postup vycházející z příznivého systémového působení kombinací rostlinných a živočišných enzymů na různé biologické reakce lidského organismu.

Akupunktura je lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, bolestivých stavů, alergických stavů, poruch imunity.

Prevence a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organismu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních akupunkturních bodů. Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel (vlastní akupunktura) nebo aplikací jiných podnětů (např. aplikace tepla – moxa, moxování, tlaku a masážních hmatů – akupresura, ad. Podle charakteru onemocnění a podle stavu pacienta volíme aktivní body jednak na povrchu těla (tzv. klasická, čili tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů. Z nich nejznámější je mikrosystém ucha (aurikuloterapie). Tyto přípravky a postupy nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.


poradna-imonologie.jpg expresni-objednani.jpg poradna-neurologie.jpg