MUDR. HELENA VELICKÁ, Ph.D.

MUDR. HELENA VELICKÁ, Ph.D.

MUDr-Helena-Velicka

Po promoci na 1. lékařské fakultě UK absolvovala 12-měsíční stáž v Biomedical Centre v Lundu (Švédsko) a po návratu začala pracovat v laboratoři Imunologie a gnotobiologie v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, odkud v roce 2004 přešla do Státního zdravotního ústavu, do Centra zdraví a životního prostředí na pozici lékař – imunolog, kde zahájila předatestační přípravu v oboru Alergologie a klinické imunologie (AKI). Klinické praxe vykonala převážně ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale také ve Fakultní nemocnici (FN) Královské Vinohrady, FN Bulovka a FN Motol; r. 2015 získala certifikát absolvování základního kmene interního pro obor AKI. Souběžně se v letech 2013-2017 věnovala postgraduálnímu studiu v biomedicíně na 1. LF UK, obor Preventivní medicína, které zakončila obhajobou disertační práce „Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu“ (Ph.D., 2017). Od r. 2016 pracuje v Centru klinické imunologie.

Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory (2016) a certifikátu C2 z angličtiny (2016). Sleduje pokroky v oboru, často se účastní tuzemských i zahraničních konferencí, v posledních letech již také jako zvaná přednášející (ČSAKI 2014 a 2016) anebo jako člen odborné rady (Scientific Committee). Nejmodernější léčebné postupy ráda kombinuje s osvědčenými prostředky přírodní, lidové a alternativní medicíny.


poradna-imonologie.jpg expresni-objednani.jpg poradna-neurologie.jpg