Peter (neregistrovaný uživatel)

Pohybové artefakty.
V obraze lokalizéra mierna sinistrokonvexná skolióza, napriamená lumbálna lordóza. V SAG
sekvencii zachytený úsek Th 12/L 1-S 2/3. Primárne spinálny kanál referenčnej šírky. Conus
medullaris v úrovni L 1/2.
V sgm L 5/S 1 známky iv osteochondrózy so sublaminárnymi zmenami Modic II, nález kaudálnej
extrúzie disku paramediálne vľavo s impresiou DV pri kanalikulárnej prominencii 7,5 mm so
stenózou ľavého recesu s kompresívnym vplyvom na priebeh koreňa S 1 sin. Extrúzia v CC
rozmere dosahuje do 14 mm, LL 7,5 mm. Užšie neuroforameny bez radikulárnej kompresie.
V ostatnom rozsahu diskopatia gr. II a známky spondylartrózy, malé chronické Schmorlove uzly
horných krycích líšt L 3, L 4 stavca.
Záver:
V sgm L 5/S 1 iv osteochondróza so zmenami Modic II sublaminárne, kaudálna extrúzia disku
paramediálne vľavo s plytkou durálnou impresiou a stenózou recesu s kompresívnym vplyvom na
koreň S 1 sin.

MUDr. Alena Cabalová odpověděl