Janette (neregistrovaný uživatel)

// // // // <![CDATA[
try { if(top.dotick) top.dotick(); } catch(e) { }
var tinyMCEConfig = [{
mode : "none",
theme : "advanced",
skin : "default",
language : "sk",
plugins: "fullscreen,safari,inlinepopups,emotions,noneditable",
init_instance_callback: "UI.MailComposer.onEditorFocus",
dialog_type : "modal",
fullscreen_new_window : true,
convert_fonts_to_spans : false,
convert_newlines_to_brs : false,
tab_focus : ":prev,:next",
forced_root_block : '',
object_resizing : true,
visual_table_class : "mceVisualAid",
cleanup_on_startup : true,
formats : {
underline : { inline : 'u', exact : true },
strikethrough : { inline : 'strike', exact : true }
},
theme_advanced_buttons1 : "fullscreen,separator,fontselect,fontsizeselect,bold,italic,underline,strikethrough,forecolor,separator,justifyleft,justifycenter,justifyright, justifyfull,bullist,numlist,emotions,separator,link,unlink",
theme_advanced_buttons2 : "",
theme_advanced_buttons3 : "",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_statusbar_location : "none",
theme_advanced_fonts : "Arial=arial,Comic Sans MS=comic sans ms,Courier New=courier new,Helvetica=helvetica,Sans Serif=sans-serif,Times New Roman=times new roman",
theme_advanced_font_sizes : "najmenšie=1,malé=2,stredné=3,veľké=4,najväčšie=5",
extended_valid_elements : "a[name|href],img[src|style|class|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align],hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|id|align|style]"
},{
mode : "none",
theme : "advanced",
skin : "default",
language : "sk",
plugins: "fullscreen,safari,inlinepopups,emotions,noneditable",
dialog_type : "modal",
fullscreen_new_window : true,
convert_fonts_to_spans : false,
convert_newlines_to_brs : false,
tab_focus : ":prev,:next",
forced_root_block : '',
object_resizing : true,
visual_table_class : "mceVisualAid",
cleanup_on_startup : true,
formats : {
underline : { inline : 'u', exact : true },
strikethrough : { inline : 'strike', exact : true }
},
theme_advanced_buttons1 : "fontselect,fontsizeselect,bold,italic,underline,forecolor,separator,link,unlink",
theme_advanced_buttons2 : "",
theme_advanced_buttons3 : "",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_statusbar_location : "none",
theme_advanced_fonts : "Arial=arial,Comic Sans MS=comic sans ms,Courier New=courier new,Helvetica=helvetica,Sans Serif=sans-serif,Times New Roman=times new roman",
theme_advanced_font_sizes : "najmenšie=1,malé=2,stredné=3,veľké=4,najväčšie=5",
extended_valid_elements : "a[name|href],img[src|style|class|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align],hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|id|align|style]"
}];
var webclipsEnabled = true;
var webclipsPriority = 2;
var smartRecipients = true;
store.dispatch({ 'type': 'WEBCLIPS_UPDATE', 'data': { 'advertCountdown': webclipsPriority } } );
var main_onload = function()
{
if (!UI.firstLoad) {
NCAjax.addBack(function(t) {
top.history.go(-2);
});
try { if(top.dotick) top.dotick(); } catch(e) { }
setTimeout('onload2()', 200);
}
}

function scrAd() {
try {
var sc = top.maxltp – UI.X.window.scrollY();
if (sc //

Dobry den.Možem Vas poprosit o vysvetlenie MR ? Nerozumiem tomu a lekar mi nič nepovedal.Nemam sa na koho obratit…..MR TH chrbtice Metodika: T2 ax, T1 sag, T2 sag V sag sekvenciách zobrazená chrbtica a spinálny kanál v rozsahu Th1 až Th12 – primeraná hrudná kyfóza, SI tiel stavcov a ich výška sú primerané. V telách stavcov Th4, Th8, Th12 prítomné T1 i T2 hypersignálne lézie veľkosti 8-15 mm. Výška diskov je primeraná, SI prakticky všetkých diskov je bez zmien, miecha v zobrazenom rozsahu bez ložiskových zmien, predný i zadný epidurálny priestor primeraný. Os chrbtice je deviovaná konvexitou doprava Na ventrolaterálnych hranách tiel stavcov prítomné zahrotené apozície, bez premostenia. Na úrovni segmentu Th7-8 prítomný obraz chronického Schmorlovho uzla v oblasti oboch priľahlých krycích platničiek Na úrovni Th3-4 mierne dorzálne vyklenutie disku bez kompresieneuroštr……………..Záver: Bez torakálnej myelopatie. Hemangiómy tiel stavcov Th1, Th2, Th3, Th11. dextrokonvexná skolióza Th-chrbtice. Spondylotické zmeny tiel stavcov Th-chrbtice. Chronický Schmorlov uzol segmentu Th7-8 v rozsahu oboch krycích platničiek. Bulging disku Th3-4 Prosim,pomožete mi s tym? Za odpoved Vam vopred Dakujem a prajem prijemny den..

MUDr. Alena Cabalová odpověděl