Věra Š. (neregistrovaný uživatel)

Před půl rokem jsem měla na základě nevhodné kombinace léků generalizovaný tonický epileptický záchvat. Nyní po půl roce je nález EEG tento: Graf se zachovaným odlišením krajin. Nad zadními oblastmi pravidelná reaktivní středně vysoká alfa aktivita fr. 8-9 Hz, nad předními oblastmi nižší křivka. V nativu a HV opakovaně zachyceny generalizované epizody SW komplexů, nelze vyloučit sek. generalizaci O zleva. BM odpovídá. Závěr: Graf abnormní pro nízce aktivní generalizovanou epileptickou abnormitu, nelze vyloučit sekundární bilaterální synchronii O zleva. Pozadí v normě.

Ukazuje to na epilepsii či nějaké poškození mozku? Děkuji

MUDr. Alena Cabalová odpověděl