Viera B (neregistrovaný uživatel)

V neutrálnej polohe napriamená lordóza.Konus medularis v úrovni L1.

Chondroza disku L5-S1, na krycích plochách tiel stavcov signálové zmeny typu osteochondroza Modic II.V seg.L5-S1I.sin.centro-paracentrálna protrúzia diskus presahom tela stavca do 3,7 mm s kaudálnou propagáciou s deformáciou a komrimáciou durálneho vaku a koreňaS1 I . sin. naznačený kontakt na koreň S1 I.dx., neuroforameny volné.Ostoechondroza Modic II HeDi L5-S1 s komrimáciou S1 I., sin., kontakt aj na S1 I. dx.

MUDr. Alena Cabalová odpověděl