Petr (neregistrovaný uživatel)

Po vyšetření na MR mi byla diagnostikována myelopathie a bylo mi (vzhledem k progresi v posledních 18 měsících) doporučeno operační řešení.
Popis nálezu:
Dominující nález je v segmentu C4-C5. Zde je těsná sekundární stenosa spinálního kanálu na podkladě dorsálního osteofytárního valu o velikosti 4mm, který částečně překlenuje prominujícídiskus. Dochází ke kompresi míchy, která je předozadně stlačená na 5mm a v této úrovni je v míše hyperintensní okrsek v T2W a ve STIR 8x4mm. V.s. jedná se o kompresivní myleopatii.
Na podkladě uncovertebárlní artrosy jsou v segmentu C4-C5 oboustranné foraminostenosy.
V segmentu C4-C5 je subchondrálně edém, Modic I. Akutní přetížení.
V segmentu C3-C4 je pravostranná 2mm foraminální hernie disku, která působí foraminostenosu a kompresi pravého kořene C4.
Kongenitální synostosa těl C2 a C3.
Napřímená C lordosa
Chtěl bych se zeptat, jaká jsou rizika operačního řešení, jak dlouhá je následná léčba a zda mohu očekávat po operaci výrazné zlepšení stavu a nebo pouze stabilizaci stávajícího stavu

MUDr. Alena Cabalová odpověděl