Hana (neregistrovaný uživatel)

Na skeletu C páteře ve dvou základních projekcích napřímení C lordosy, blokové postavení, v AP postavení osové.Výška meziobratlových prostor zachována.Kontura obratlových těl neporušena.Na skeletu dx ramenního kloubu v AP projekci acromion a clavicula ve stejné výši, HS a AC skloubení regulární bez zn. subluxace. Lehce zužená HS kl.štěrbina. Hlavice humeru sférická kontura ostrá. Normální šíře , sytost a struktura zachycení měkkých tkání. Nejsou známky omartrosis, nejsou rtg.zn.traumat či postramat at.změn.Na skeletu pr. loket kl.v zákl.projekcích artikulace regulérní,kontura skeletu ostrá.Nejsou rtg. známky traumat. či postraumat. změn

MUDr. Alena Cabalová odpověděl