Olga (neregistrovaný uživatel)

Na skeletu krční páteře osa v normě, plochá lordosa, tvar a výška obratlových těl přiměřená, ploténky bez redukce, incip. ventrální spondylofyty C5/6.
V Sandbergově projekci dens axis centrálně, AA, AO skloubení symetrické, přim. šíře, hladkých kontur.

Na skeletu Th páteře osa v normě, tvar a výška obratlových těl zachovány, lehká redukce plotének ve vrcholu kyfosy, incip. ventrální spondylofyty zejména kaudálně, kontury pediklů ostré. Lehké spondylartrosní změny.

Na skeletu LS páteře ve dvou zákl. proj. osa v normě, LS přechod je plynulý, tvar a výška obratlů je zachována, sklerotické zasycení krycích hran obratlových těl s přihrocením ventrálně v et. L2-L4, iv prostory bez výrazné redukce.

MUDr. Alena Cabalová odpověděl