Patrik Kovac (neregistrovaný uživatel)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, obávam sa roztrúsenej sklerózy.

Pred cca mesiacom, po návrate z dovolenky, mi začalo brnenie polky tela. Paradoxne v tej dobe som bol dosť psychicky aj fyzicky vyčerpaný – úmrtie v rodine. Bol som na neurologickom vyšetrení, na CT mozgu (všetko v poriadku) a aj na MR mozgu (prikladám správu z MR), spravili mi kompletné krvné testy, test moču – všetky výsledky v poriadku, resp. negatívne.

Protokol: T2spc -iso SAG+TRA+COR,T2spc -iso SAG+TRA+COR-dark-fluid-1 mm ,T1-SE-TRA, SWIImages, mIP-Images(SW), T2-ciss3d -TRA-iso-0.8, MRA – TOF3D -multislab – TRA + MIP + MPRDWI : epi2d
diffusion – TRA + ADC,CE imag.i.v. aplikácia injekt. + aqua flush 30ml – T1w mpr iso – SAG + MPR (COR + TRA)
Infratentoriálne – tkanivo medula oblongata, ponsu a cerebella bez preukaznej patologie v MR obraze.
Liquorové priestory primerané, IV.mozg.komora centrálne, bez patolog. dekonfigurácie. IAC symetrické.
Intrakanalikulárna patologia neverifikovaná.Mastoidy pneumatizované. VB riečisko – bpn.
V priebehu kraniálnych nervov neverifikujeme ložiskovú alebo signálnu patologiu svedčiacu pre zápal. alebo TU
léziu.Poloha cerebelárnych tonzíl v norme – dystopia neprítomná, Chiari – neverifikovaný. Anomália zo spektra DandyWalker vylúčená. Centrálny miešny kanálik nerozšírený. Hydrosyringomyelia vylúčená.
Supratentoriálne – perivaskulárne Robin – Virchowove priestory nerozšírené. Intenzita signálu a štrukturálna
diferenciácia normálne. Gyrifikácia symetrická. Heterotopia ŠHM neverifikovaná. Kortik. dysplázia vylúčená.
Ložiskové zmeny subkortikálne P vpravo T2/TIRM dark fluid hypoerSi lézia , nemá korelát v DWI a ADC mape
a postkontrastne sa nesýti .
Komorový systém: symetrický, komory veku primerané.
Corpus callosum normálnej konfigurácie. Septum pellucidum – normálne.
Hipokampálna oblasť : bez zn. mesiálnej sklerozy.
Selárna oblasť: hypofýza normálnej veľkosti, infundibulum v strednej čiare.Chiazma – bez atrofie / septooptická
dysplázia neverifikovaná/, bez dislokácie. Supraselárna cisterna volná. Paraselárne cievne štruktúry bez preukaznej
patologie.
Liquorové priestory: vnútorné a vonkajšie primerané.
Orbity – nález na oboch orbitách symetrický -bulby – bez poruchy sféricity. Lens – bpn. Corpus vitreum – bpn.
Nástenne bez patologie. Optické nervy – bpn. Retrobulárny priestor – bpn. Extrakonálna lézia neverifikovaná.
Okohybné svaly – bilat. s normálnou intenzitou signálu a morfologiou.
PND: bpn
MRA – TOF3D -multislab – TRA + MIP + MPR
VB riečisko: Aa. vertebrales – dominantná AV vľavo , vpravo hypoplastická.
A. basilaris – bpn. PICAa – bpn.
CaW: artérie CaW – AacM – bez preukaznej patologie.Hypoplázia A1 segmentu ACA l.dx
Aplázia ACP úseku P1 – ACP l. dx. odstupuje tzv. fetálnym spôsobom ako zadná komunikanta z ACI l. dx
Venózne splavy bez oklúzie.
Záver: Subkortikálne P vpravo T2/TIRM dark fluid hyperSi lézia , nemá korelát v DWI a ADC mape a
postkontrastne sa nesýti – nešpecifická lézia (UBO – Unidentified Bright Object) , parainfekčná lézia ,
mikrovaskulárna lézia , lézia asociovaná pri migréne .
Dominantná AV vľavo , vpravo hypoplastická.
Hypoplázia A1 segmentu ACA l.dx
Aplázia ACP úseku P1 – ACP l. dx. odstupuje tzv. fetálnym spôsobom ako zadná komunikanta z ACI l. dx
V priebehu kraniálnych nervov neverifikujeme ložiskovú alebo signálnu patologiu svedčiacu pre zápal. alebo
TU léziu.
Expanzívny proces vylúčený

 

Prikladám aj lekársku správu z neurologickej ambulancie – odkaz na uložto.cz

Jedna neurologička mi povedala, že nevidí zmysel v lumbálnej punkcii, že podľa MR je všetko v poriadku – že to vidí skôr na tetániu. Ja mám ale strach, že je to niečo horšie; psychicky na tom nie som dobre a hľadím si príznaky.
V minulosti som neprekonal žiadne choroby, mimo operácie kýly pred asi 20 rokmi, v rodine nikto RS nemal ani nemá, ani žiadne iné vážne choroby.

 

Ďakujem Vám za odpoveď.

 

MUDr. Alena Cabalová odpověděl