Eva (neregistrovaný uživatel)

Spondylosní a spondylartrosní změny zvl v etáži L4/5. Disk L4/5 je snížený, hypointenzní. Přesahuje cca 3 mm cirkulárně dorzál obvod těla L5.Při  ventrál spondylolistéze L4 výrazná deformace foramina vpravo s komprsí kořene L4, vlevo foraminum jenmírně defigurované. Durál vak zde není zúžen. Disk L5/S1 je hypointenzní není významněji snížený. Prominuje cca 3 mm cirkulárně do páteřního kanálu, bez tlak změn na ventrál stěně durál vaku, kontakt s kořenem L5  vlevo.

Závěr:

Ventrál. spondylolistéza L4 1. st- bez progrese od 6/2014, deformace pravostranného foramina s kompresí kořene L4 I.dx

Protruze degenerovaných disků L4-S1

MUDr. Alena Cabalová odpověděl